Cicero World 0-50

Cicero World 0-50 är en etisk aktivt förvaltad global allokeringsfond med mandat att allokera 0-50% i aktier och resterande del räntor.

Cicero World 0-100

Cicero World 0-100 är en etisk aktivt förvaltad global allokeringsfond med fullt mandat att allokera 0-100% mellan aktier och räntor.

Cicero Avkastning

Fixed income fund

Cicero Avkastning är en etisk aktivt förvaltad svensk räntefond med låg risk där minst 70% placeras i räntepapper med hög kreditvärdighet.

Cicero Nordic Corporate Bond

Fixed income fund

Cicero Nordic Corporate Bond är en etisk aktivt förvaltad nordisk räntefond med låg/medelrisk där 60-80% placeras i företagspapper med lägre kreditvärdighet.

Cicero Focus

Equity fund

Cicero Focus är en etisk aktivt förvaltad svensk aktiefond med inriktning mot stabila kvalitetsbolag med god direktavkastning.

Cicero Emerging Market Index

Index fund

Cicero Emerging Market Index är en passivt förvaltad aktiefond med inriktning på världens tillväxtmarknader.

Cicero China Index

Index fund

Cicero China Index är en passivt förvaltad aktiefond med inriktning på Kina.

Peabfonden

Special fund

Cicero Peabfonden is an actively managed special fund where up to 40% is invested in Peab shares and the rest is invested in other shares and units in unit trusts.