Investment policy

Cicero Världen är en etisk aktivt förvaltad global aktiefond med inriktning mot stabila kvalitetsbolag med god direktavkastning. Placeringar sker huvudsakligen direkt i aktier på världens aktiemarknader, men också till viss del i kostnadseffektiva passiva instrument.

Fonden tillämpar en negativ SRI branschscreening och väljer bort direktinvesteringar i bolag där mer än 5% av omsättningen härrör från följande verksamhetsområden:

* Vapen
* Tobaksprodukter
* Alkohol
* Spel
* Pornografi
* Fossila bränslen

Investment philosophy

Aktiv förvaltning och breda allokeringsmandat med målsättning att över tiden generera alfa, dvs en avkastning överstigande MSCI World (världsindex).

Långsiktig placeringshorisont och avvägt risktagande med beaktande av potentiell nedsida.

En relativt koncentrerad men väldiversifierad portfölj av noggrant analyserade innehav, utvalda på fundamentala grunder utan hänsyn till marknadsvikt.

Ansvarsfulla investeringar – vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att gynna våra andelsägare i form av bra avkastning över tid. Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i:

* Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption.

* Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen.

Select date
This fund class has not yet been started
Start date 2015-05-19
Fund type Aktiefond
Trade Dagligen, varje svensk vardag (handelsdag)
Record date for order placement 14:30 varje handelsdag
Currency SEK
Deposit, withdrawal fee NEJ
Fixed annual administration fee 1,75%
Variable performance-based fee NEJ
Minimum initial investment, SEK 500
Dividend (reinvested) NEJ
ISIN code SE0007048509
PPM-kod 738500
PPM-avgift 0,8
Manager

Peter Magnusson

Peter.Magnusson@cicerofonder.se

08-440 13 86

Co-managers


Christer Sterndahlen

christer.sterndahlen@cicerofonder.se

08 - 440 13 82Carl Odelstierna

carl.odelstierna@cicerofonder.se

08 - 440 13 85

Riskklass

LÄGRE RISK

HÖGRE RISK

1

2

3

4

5

6

7

LÄGRE MÖJLIG AVKASTNING

HÖGRE MÖJLIG AVKASTNING

Law prescribed documents

Download Fact-sheet for Cicero Världen
docs
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2016/03/English-KIID-Cicero-Världen-A-20160130.pdf
Faktablad för Cicero Världen A
Faktablad för Cicero Världen A
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2017/02/KIID-Cicero-Världen-B-20170131.pdf
Faktablad för Cicero Världen B
Faktablad för Cicero Världen B
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2017/02/KIID-Cicero-Världen-C-20170131.pdf
Faktablad för Cicero Världen C
Faktablad för Cicero Världen C
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2017/02/KIID-Cicero-Världen-D-20170131.pdf
Faktablad för Cicero Världen D
Faktablad för Cicero Världen D
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2017/02/KIID-Cicero-Världen-E-20170131.pdf
Faktablad för Cicero Världen E
Faktablad för Cicero Världen E
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2017/02/KIID-Cicero-Världen-F-20170131.pdf
Faktablad för Cicero Världen F
Faktablad för Cicero Världen F

Marketing material

docs
law
law
law
law
law
law