Investment policy

Cicero Nordic Corporate Bond är en etisk aktivt förvaltad nordisk räntefond med låg/medelrisk där 60-80% placeras i företagspapper med lägre kreditvärdighet (High Yield). Diversifierad portfölj med 50-100 innehav med tyngdpunkt på räntepapper med rating BB.

Fonden tillämpar en negativ SRI branschscreening och väljer bort bolag där mer än 5% av omsättningen härrör från följande verksamhetsområden:

* Vapen
* Tobaksprodukter
* Alkohol
* Spel
* Pornografi
* Fossila bränslen

Investment philosophy

Aktiv förvaltning med målsättning att över tiden generera alfa, dvs en avkastning överstigande marknadens (relevant jämförelseindex).

En långsiktig och konsistent investeringsmodell som är upprepningsbar och robust, oavsett marknadsklimat.

En väldiversifierad portfölj av noggrant analyserade innehav, där bolagskännedomen är A och O vid investeringar i företagspapper. Fokus på stabilitet.

Ett väl avvägt risktagande med beaktande av potentiell nedsida.

Långsiktig investeringshorisont med låg omsättningshastighet.

Ansvarsfulla investeringar - vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att gynna våra andelsägare i form av bra avkastning över tid. Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i:

* Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption.

* Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen.

Select date
This fund class has not yet been started
a
d
Start date 2014-03-10
Fund type Räntefond
Trade Dagligen, varje svensk vardag (handelsdag)
Record date for order placement 14:30 varje handelsdag
Currency SEK
Deposit, withdrawal fee NEJ
Fixed annual administration fee 0,90%
Variable performance-based fee NEJ
Minimum initial investment, SEK 500
Dividend (reinvested) NEJ
ISIN code SE0005757275
Start date 2018-10-01
Fund type Räntefond
Trade Dagligen, varje svensk vardag (handelsdag)
Record date for order placement 14:30 varje handelsdag
Currency SEK
Deposit, withdrawal fee NEJ
Fixed annual administration fee 0,90%
Variable performance-based fee NEJ
Minimum initial investment, SEK 1 000
Dividend (reinvested) JA
ISIN code SE0009889959
Manager

Carl Johan Lagercrantz

Carljohan.Lagercrantz@cicerofonder.se

08 - 440 13 64

Co-managers


Oscar Sterndahlen

oscar.sterndahlen@cicerofonder.se

08 - 440 13 89

Riskklass

LÄGRE RISK

HÖGRE RISK

1

2

3

4

5

6

7

LÄGRE MÖJLIG AVKASTNING

HÖGRE MÖJLIG AVKASTNING

Law prescribed documents

Faktablad för Cicero Nordic Corporate Bond
docs
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2019/02/KIID-Cicero-Nordic-Corp-Bond-A-20190125.pdf
Faktablad för Cicero Nordic Corp Bond A
Faktablad för Cicero Nordic Corp Bond A
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2019/02/KIID-Cicero-Nordic-Corp-Bond-D-20190125.pdf
Faktablad för Cicero Nordic Corp Bond D
Faktablad för Cicero Nordic Corp Bond D

Marketing material

docs
law
law