Investment policy

Cicero Focus är en aktivt förvaltad svensk aktiefond med inriktning mot stabila kvalitetsbolag med god direktavkastning. Koncentrerad portfölj med 20-30 innehav. Fonden har ett sk 130/30-mandat, vilket ger förvaltaren möjlighet att utnyttja derivat. Detta mandat används selektivt och främst för att begränsa nedgången vid kraftigt negativ marknadsutveckling.

Fonden tillämpar en negativ SRI branschscreening och väljer bort bolag där mer än 5% av omsättningen härrör från följande verksamhetsområden:

* Vapen
* Tobaksprodukter
* Alkohol
* Spel
* Pornografi
* Fossila bränslen

Investment philosophy

Aktiv förvaltning med målsättning att över tiden generera alfa, dvs en avkastning överstigande marknadens (relevant jämförelseindex).

En långsiktig och konsistent investeringsmodell som är upprepningsbar och robust, oavsett marknadsklimat.

En relativt koncentrerad men väldiversifierad portfölj av noggrant analyserade innehav, utvalda på fundamentala grunder utan hänsyn till marknadsvikt.

Ett väl avvägt risktagande med beaktande av potentiell nedsida.

Långsiktig investeringshorisont med låg omsättningshastighet.

Ansvarsfulla investeringar - vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att gynna våra andelsägare i form av bra avkastning över tid. Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i:

* Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption.

* Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen.

Select date
This fund class has not yet been started
a
b
c
Start date 2007-03-01
Fund type Aktiefond
Trade Dagligen, varje svensk vardag (handelsdag)
Record date for order placement 14:30 varje handelsdag
Currency SEK
Deposit, withdrawal fee NEJ
Fixed annual administration fee 1,20%
Variable performance-based fee *) 10%
Minimum initial investment, SEK 500
Dividend (reinvested) NEJ
ISIN code SE0001932781
PPM-kod 972901
PPM-avgift 0,49
Start date 2015-07-07
Fund type Aktiefond
Trade Dagligen, varje svensk vardag (handelsdag)
Record date for order placement 14:30 varje handelsdag
Currency SEK
Deposit, withdrawal fee NEJ
Fixed annual administration fee 0,65%
Variable performance-based fee *) 10%
Minimum initial investment, SEK 10 000 000
Dividend (reinvested) NEJ
ISIN code SE0006993838
Start date 2016-05-17
Fund type Aktiefond
Trade Dagligen, varje svensk vardag (handelsdag)
Record date for order placement 14:30 varje handelsdag
Currency SEK
Deposit, withdrawal fee NEJ
Fixed annual administration fee 0,65%
Variable performance-based fee *) 10%
Minimum initial investment, SEK 10 000 000
Dividend (reinvested) JA
ISIN code SE0006993846

*) Avgiften utgår på den del av avkastningen som överstiger fondens jämförelseindex. Evig HWM (High Water Mark).

Manager

Christer Sterndahlen

christer.sterndahlen@cicerofonder.se

08 - 440 13 82

Co-managers


Peter Magnusson

Peter.Magnusson@cicerofonder.se

08-440 13 86
Riskklass

LÄGRE RISK

HÖGRE RISK

1

2

3

4

5

6

7

LÄGRE MÖJLIG AVKASTNING

HÖGRE MÖJLIG AVKASTNING

Law prescribed documents

Faktablad för Cicero Focus
docs
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2019/02/KIID-Cicero-Focus-A-20190125.pdf
Faktablad för Cicero Focus A
Faktablad för Cicero Focus A
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2019/02/KIID-Cicero-Focus-B-20190125.pdf
Faktablad för Cicero Focus B
Faktablad för Cicero Focus B

Marketing material

docs
law
law

kan köpas här hos oss under fliken "köpa, sälja & byta fonder" på vår startsida men finns även att hitta hos:Cicero Focus