Investment policy

Cicero Emerging Market Index är en passivt förvaltad aktiefond med inriktning på världens tillväxtmarknader med målet att replikera sitt jämförelseindex (MSCI Emerging Market Index NR, USD).

Aktiemarknadsexponering via futures. Valutaexponering mot amerikanska dollar (USD).

Investment philosophy

Aktiemarknadsexponering via futures (snarare än aktiekorg), vilket ger följande fördelar:

* Per definition full exponering mot vald marknad/index

* Kostnadseffektiv och flexibel förvaltning

* Frigör likviditet (~90% av exponeringen), vilken kan placeras i räntepapper med låg risk och därmed ge en viss meravkastning. Målsättningen är därför att ge en avkastning i nivå med index efter förvaltningskostnad.

Ansvarsfulla investeringar - vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att gynna våra andelsägare i form av bra avkastning över tid. Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i:

* Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption.

* Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen.

Select date
This fund class has not yet been started
a
b
Start date 2013-11-11
Fund type Indexfond
Trade Dagligen, varje svensk vardag (handelsdag)
Record date for order placement 14:30 varje handelsdag
Currency SEK
Deposit, withdrawal fee NEJ
Fixed annual administration fee 0,80%
Variable performance-based fee NEJ
Minimum initial investment, SEK 500
Dividend (reinvested) NEJ
ISIN code SE0005472032
Start date 2013-11-11
Fund type Indexfond
Trade Dagligen, varje svensk vardag (handelsdag)
Record date for order placement 14:30 varje handelsdag
Currency SEK
Deposit, withdrawal fee NEJ
Fixed annual administration fee 0,40%
Variable performance-based fee NEJ
Minimum initial investment, SEK 1 000 000
Dividend (reinvested) NEJ
ISIN code SE0005504867
Manager

Oscar Sterndahlen

oscar.sterndahlen@cicerofonder.se

08 - 440 13 89

Co-managers


Riskklass

LÄGRE RISK

HÖGRE RISK

1

2

3

4

5

6

7

LÄGRE MÖJLIG AVKASTNING

HÖGRE MÖJLIG AVKASTNING

Law prescribed documents

Faktablad för Cicero Emerging Market Index
docs
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2019/02/KIID-Cicero-EM-Index-A-20190125.pdf
Faktablad för Cicero Emerging Market Index A
Faktablad för Cicero Emerging Market Index A
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2019/02/KIID-Cicero-EM-Index-B-20190125.pdf
Faktablad för Cicero Emerging Market Index B
Faktablad för Cicero Emerging Market Index B

Marketing material

docs
law
law