Investment policy

Cicero Avkastning är en etisk aktivt förvaltad svensk räntefond med låg risk där minst 70% placeras i räntepapper med hög kreditvärdighet (Investment Grade). Väldiversifierad portfölj med 50-150 innehav med tyngdpunkt på räntepapper med rating BBB. Placeringarna görs huvudsakligen i företagspapper, men kan även kan ske i räntepapper utgivna av stat och kommun utifrån förvaltarens bedömning av risk och avkastning.

Fonden tillämpar en negativ SRI branschscreening och väljer bort bolag där mer än 5% av omsättningen härrör från följande verksamhetsområden:

* Vapen
* Tobaksprodukter
* Alkohol
* Spel
* Pornografi
* Fossila bränslen

Investment philosophy

Aktiv förvaltning med målsättning att över tiden generera alfa, dvs en avkastning överstigande marknadens (relevant jämförelseindex).

En långsiktig och konsistent investeringsmodell som är upprepningsbar och robust, oavsett marknadsklimat.

En väldiversifierad portfölj av noggrant analyserade innehav, där bolagskännedomen är A och O vid investeringar i företagspapper. Fokus på stabilitet.

Ett väl avvägt risktagande med beaktande av potentiell nedsida.

Långsiktig investeringshorisont med låg omsättningshastighet.

Ansvarsfulla investeringar - vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att gynna våra andelsägare i form av bra avkastning över tid. Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i:

* Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption.

* Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen.

Select date
This fund class has not yet been started
a
c
f
Start date 2002-02-04
Fund type Räntefond
Trade Dagligen, varje svensk vardag (handelsdag)
Record date for order placement 14:30 varje handelsdag
Currency SEK
Deposit, withdrawal fee NEJ
Fixed annual administration fee 0,5%
Variable performance-based fee NEJ
Minimum initial investment, SEK 500
Dividend (reinvested) NEJ
ISIN code SE0000891772
PPM-kod 384750
PPM-avgift 0,23
Start date 2018-11-15
Fund type Räntefond
Trade Dagligen, varje svensk vardag (handelsdag)
Record date for order placement 14:30 varje handelsdag
Currency SEK
Deposit, withdrawal fee NEJ
Fixed annual administration fee 0,5%
Variable performance-based fee NEJ
Minimum initial investment, SEK 1 000 000
Dividend (reinvested) NEJ
ISIN code SE0009889892
Start date 2018-01-03
Fund type Räntefond
Trade Dagligen, varje svensk vardag (handelsdag)
Record date for order placement 14:30 varje handelsdag
Currency SEK
Deposit, withdrawal fee NEJ
Fixed annual administration fee 0,15%
Variable performance-based fee NEJ
Minimum initial investment, SEK 100.000.000
Dividend (reinvested) NEJ
ISIN code SE0009889926
Manager

Oscar Sterndahlen

oscar.sterndahlen@cicerofonder.se

08 - 440 13 89

Co-managers


Carl Johan Lagercrantz

Carljohan.Lagercrantz@cicerofonder.se

08 - 440 13 64

Riskklass

LÄGRE RISK

HÖGRE RISK

1

2

3

4

5

6

7

LÄGRE MÖJLIG AVKASTNING

HÖGRE MÖJLIG AVKASTNING

Law prescribed documents

Faktablad för Cicero Avkastning
docs
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2019/02/KIID-Cicero-Avkastning-A-20190125.pdf
Faktablad för Cicero Avkastning A
Faktablad för Cicero Avkastning A
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2019/02/KIID-Cicero-Avkastning-C-20190125.pdf
Faktablad för Cicero Avkastning C
Faktablad för Cicero Avkastning C
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2019/02/KIID-Cicero-Avkastning-F-20190125.pdf
Faktablad för Cicero Avkastning F
Faktablad för Cicero Avkastning F

Marketing material

docs
law
law
law